Motivarea elevilor şi a cadrelor didactice: constatări, provocări și soluții

Pe 28 noiembrie 2022 s-a desfășurat un Consiliu Profesoral tematic cu genericul ,,Motivarea elevilor şi a cadrelor didactice: constatări, provocări și soluții”.

Au fost abordate următoarele aspecte ale tematicii ca:

  • Comportamentul cadrului didactic adoptat pentru stimularea motivației de învățare a elevilor;
  • Strategii, tehnici de formare a motivației de învățare la elevii de toate vârstele;
  • Povestiri terapeutice cu privire la motivarea elevilor pentru învățare;
  • Portretul unui elev, a unui profesor motivat;
  • Factorii care afectează motivația de învățare;
  • Dreptul elevului de a ,,nu înțelege” și ,,a greși”.

În cadrul ședinței au fost prezentate produse/rezultate ale activității în ateliere a  Comisiilor metodice. Un interes aparte l-au avut rezultatele sondajelor, chestionarelor realizate cu elevii de la toate treptele de învățământ, referitoare la motivația/lipsa de motivație a elevilor pentru studii; care sunt așteptările lor cu privire la atitudinea cadrelor didactice față de elevi etc.

Ședința a avut un caracter interactiv, dinamic, cu implicarea unui număr mare de cadre didactice, care au venit cu prezentări interesante, actuale, cu propuneri concrete pentru soluționarea unor aspecte lacunare cu privire la tematica abordată.